Vad är valutahandel

Vad är valutahandelValutahandelär en av världens största finansiella marknader online där handlare (spekulanter) som du och jag, banker samt finansiella institutioner handlar med utländska valutor. Påandra finansiella marknader köper investerare tillgångar för pengar (aktier, guld, olja osv.) men påvalutamarknaden handlar de med pengar för pengar, eller med andra ord, konverterar en valuta till en annan.

Valutahandelsker ALLTID mellan tvåvalutor, eftersom en typ av valuta köps och en annan säljs påsamma gång. Detta innebär att handla med och konvertera en valuta till en annan. Du kan till exempel köpa EUR och sälja USD, eller tvärtom. Du måste naturligtvis inte köpa eller sälja fysisk valuta, du hanterar endast elektroniska kontrakt inom din forex platform. Växelkursen hos valutapar är INTE stabila, de fluktuerar konstant från Måndag till Fredag (24 timmar om dagen) baserat påden rådande tillgången och efterfrågan.

Hur går valutahandlare med vinst?

Om du läst såhar långt såhar du antagligen börjat fundera påhur du kan tjäna pengar pådenna spännande marknad. Vinsten gör du naturligtvis genom att köpa valutan till ett lågt pris och sälja till ett högt! Du köper valutan (till exempel Euro) eftersom du förväntar dig att inom en särskild tidsram (minuter, timmar, veckor) kommer den att bli dyrare i relation till en annan valuta (såsom US Dollar till exempel).

VINSTEN KOMMER FRÅN DAGLIGA PRIS FLUKTUERINGAR (ändringar) i växelkursen (priserna) mellan särskilda valutapar. Till skillnad från aktiemarknaden, där andelar köps för pengar, såkräver forexmarknaden inte någon handel med fysisk valuta, utan involverar istället kontrakt för summor samt växelkursen hos valutapar.

Den största fördelen med forexmarknaden är att regelbundna dagliga fluktueringar – som påden vanliga växelkursmarknaden vanligtvis ligger runt 2% – här multipliceras med 50 eller till och med 200! Detta kallas HÄVSTÅNG och det är sannerligen ett gyllene verktyg. Det skapar ett enormt utrymme att tjäna pengar påsmådagliga skiftningar inom växelkurserna. Det tillåter dig att med din mini-insats påtill exempel €500 handla med kontrakt i volymer från €50.000 upptill €100.000 beroende påden lånefinansiering du erbjuds av den specifika fx börsmäklare du använder.

Som du ser är valutahandel en av mycket fåmarknader som är tillgänglig för alla och inte bara för RIKA människor!

VIKTIGT Det finns antagligen flertalet termer i denna artikel som inte är helt tydliga för dig, därför har vi skapat en forex ordlistadär du kan hitta detaljerade förklaringar påde viktigaste termerna du behöver vara införstådd med.