Forex Trading

Forex Trading står för foreign exchange (sv. utländsk växling) som är en decentraliserad finansmarknad.

På internet förekommer det flera olika benämningar på forex trading, såsom valutahandel och även valutamarknad för den som vill handla med valutor. Alla dessa termer betyder i stort sett samma sak.

Det är benämningen på spekulativ handel med målet att tjäna pengar på de prisförändringar som sker mellan olika valutapar.

Forex trading fungerar på så sätt at du köper en sorts valuta och säljer en annan sorts valuta.

De dagliga prisförändringarna för valutapar är så små att man skulle behöva ha ett enormt belopp för att gå med någorlunda vinst. Och det är därför man nästan alltid använder sig av hävstång när man handlar med valuta.

Forex trading kallas även over-the-counter (OTC) market (på svenska OTC-handel, eller handel över disk). Detta innebär att traders handlar med valutor utanför erkända börsmarknader som exempelvis börsen. Istället handlar du valutapar genom en forexmäklare som tillhandahåller en handelsplattform, och dina ordrar går genom forexmarknaden där motparten utgörs av andra handlare som köper valutakontraktet av dig. Detta kan vara någon som befinner sig på andra sidan jorden!

Numera kan man handla med valutor på en mängd olika marknader. Tänk dig att de bästa forexmäklarna erbjuder över 60 olika valutapar!

Vilka är fördelarna för handlare?

Det finns många fördelar med forex trading varav en är att forexmarknaderna är väldigt enkla att tillgå då många av dem har öppet dygnet runt fem dagar i veckan.

Till skillnad från exempelvis den vanliga börsen, där man bara kan handla under vardagar mellan 9.00 och 17.30, har de globala forexmarknaderna öppet dygnet runt (förutom på helger). Det innebär att de utländska valutapriserna ständigt går upp och ner och att det finns mängder med möjligheter för traders. Då forex handlas med hävstånd kan man dessutom handla för en lägre ingångssumma på marknaden. För att kunna lägga en order behöver du bara spendera en liten procentandel av det fulla värdet på positionen. Detta innebär att vinstmöjligheterna här är mycket högre för ett liten insättningsbelopp än i vissa andra sorters trading. Tyvärr innebär detta även att risken för förlust är större.

Vilka olika sorts valutapar finns det?

Stora valutapar

Med större valutapar avses alla de marknader som har med amerikanska dollar. Dessa stora är de mest handlade valutaparen och därför de mest likvida valutamarknaderna att handla på.

Små valutapar

Om ett valutapar inte har med amerikanska dollar anses det vara ett litet valutapar.

Exotiska valutapar

Slutligen har vi den sorts valutapar som benämns exotiska.

Hur gör jag för att öppna ett handelskonto?

Hos de flesta forexmäklare kan du ansöka om ett konto på några få minuter. Ansökningsförfarandet är olika beroende på mäklare men oftast fyller man i en ansökan online, verifierar sin e-postadress och skickar sedan in vissa personuppgifter för att bekräfta sin identitet.

För ansökningen behöver du oftast uppge:

  • Ditt namn
  • Din födelsedata
  • Dina kontaktuppgifter

När ditt forexkonto väl öppnats behöver du bekräfta din identitet:

  • Din adress och ditt hemland
  • Bevis på din hemadress – t.ex. en elräkning eller något liknande.
  • Bevis på din identitet, t.ex. körkort eller pass

När din verifiering är klar kan du sätta in pengar och börja handla.

Vilken valuta bör jag handla med?

Vilken valuta du ska välja att handla med beror på hur mycket erfarenhet du har av forex trading. Om du är ny på området är det bästa att du håller dig till de stora och små valutaparen, som exempelvis EURUSD.

Detta är för att marknaden för dessa är mycket mer stabila och du får mindre spread. Exotiska valutapar är svårare att arbeta med eftersom de mycket mer oberäkneliga och deras låga likviditet innebär att spreaden blir högre.

Oavsett vilka valutapar du väljer att handla med så är det viktigt att du ser till att hantera dina risker. Det gäller att vara medveten om att möjligheterna för drag visserligen är större när det gäller exotisk valuta, men riskerna är större om du inte har marknaden med dig.

Vilka är de vanligaste strategierna för forex trading?

Det finns flera strategier att använda sig av när man handlar med valuta, allt från de mest basala till relativt komplicerade tillvägagångssätt. En strategi innebär att man tar hjälp av teknisk eller fundamental analys för att försöka förutspå ett mer exakt framtida beteende hos valutaparen.

En annan vanlig strategi är den som kallas daytrading och grundar sig på enkla regler om att man aldrig behåller någon valutaposition över natten. Ju längre du har en position öppen, desto större är nämligen risken att du går med förlust, och därför kan tradern stänga alla sina positioner före handelsdagens slut och på så sätt minimera sina risker.

En tredje strategi är att använda sig av stöd- och motståndslinjer. Den metoden innebär att man granskar tidigare förändringar för en valuta och använder sig av dessa för att förutsäga framtida prisrörelser. Den senaste övre gränsen för ett pris är motståndslinjen och den senaste lägre gränsen är stödlinjen. Med hjälp av dessa kan handlare göra kloka antaganden för när ett valutavärde kan stiga eller falla.

När är det bästa tiden att handla på forexmarknaden?

(Marknadstimmar för valuta)

Bästa tiden att handla med forex för européer är när Londons och New Yorks handel överlappar varandra. Alltså från 14.00 till 17.30.

Vanliga frågor

Vad är en order med stop loss?

Detta är en villkorad order som är utformad för att minska handelsriskerna. Med hjälp av en sådan kan du ställa in så att din order automatiskt avslutas om den når en viss förutbestämd position.

Vilka faktorer påverkar de utländska växelkurserna?

Värdet på en valuta kan påverkas av allt från tillgång och efterfrågan på en viss valuta, till ländernas ekonomiska förhållanden, politisk instabilitet, styrräntor, inflation, valutapåverkan från centralbanken, osv.

 Vilka risker finns det med valutahandel?

Den största risken har att göra med marginalhandel. Även om du bara betalar en liten procentandel av värdet du handlar med är du fortfarande ansvarig för hela beloppet. Den näst största risken har att göra med volatilitet eftersom valutamarknader är mycket volatila, det vill säga priserna går snabbt uppåt och neråt.

Vad är en pip?

En pip (punkt) är i allmänhet den minsta rörelse som en växelkurs kan ha. Oftast avses detta den tredje decimalen hos en valuta, t.ex. 1,445, men på vissa tradingplattformar med fraktionerade pips kan det vara en fjärde decimal, t.ex. 1,4456.

 Vad är en intradagsposition?

Detta är en trade som öppnas och stängs under en och samma handelsdag.

Vad är position som hålls över natten?

Detta är forexhandel som fortfarande är öppen efter normala handelstider (17.00 CET).